Vi utför bostadsanpassningar med hissar, dörrautomatik, fjärrstyrningar, spisvakter mm,

i hemmet, på arbetsplatsen eller i offentlig miljö.

Konstruktion och framtagning av specialanpassade hjälpmedel.

Service och reparationer.